Richting
Heeft u één of meer preventiemedewerkers?
vorige

Hoeveel preventiemedewerkers?

Voor kleinere organisaties is één preventiemedewerker vaak voldoende. Maar bij grote organisaties met meerdere vestigingen, of bij complexe werkzaamheden met veel verschillende risico's, moet u waarschijnlijk meer preventiemedewerkers aanstellen. Het kan dan nodig of handig zijn dat u de verschillende taken verdeelt.

Werkgever als preventiemedewerker

Heeft uw organisatie 25 werknemers of minder? Dan mag u als werkgever zelf de taak van preventiemedewerker uitvoeren.